YogaMotion โดยครูสุข (กค / สค / กย 60)

ซีรีย์โยคะที่ผสมหลักการออกกำลังกายกับชนิดอื่นโดยมีทั้งหมด 6 คลาส
Sivatel Bangkok View Map

Description

ซีรีย์โยคะที่ผสมหลักการออกกำลังกายกับชนิดอื่นโดยมีทั้งหมด 6 คลาส
 
คลาสที่ชื่อตอน "โยคะกับโมชั่น" จะเป็นคลาสที่ใช้ท่าหฐโยะผสมหลักการเคลื่อนที่ของข้อต่อและผสมการหายใจแนวสไตล์ครูสุข รับรองว่าเป็นที่คนเพิ่งหัดใหม่ใหม่ทำได้ไม่ยาก โดยจะค่อยเพิ่มจำนวนท่าตามจำนวนเซต
 
คลาสที่ 1 : โยคะบอดี้เวท
อา 2 กค. : รอบเช้า 10:30-12:30 / รอบบ่าย 13:30-15:30
ซีรีย์ที่เน้นการเคลื่อนกล้ามเนื้อแบบ dynamic หรือเคลื่อนที่ตลอด เพื่อเน้นการใช้ Hiit ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง เน้นการเบิรน์ การเพิ่มความยืดหยุ่นให้ข้อต่อและการยืดพังผืด
 
คลาสที่ 2 : โยคะมูฟ
อา 16 กค. : รอบเช้า 10:30-12:30 / รอบบ่าย 13:30-15:30
ซีรีย์วินยาสะแบบผสมกับการเน้นการหายใจ และให้มีการค้างท่าแบบ Static เน้นการใช้กล้ามเนื้อเคลื่อนกับลมหายใจ
 
คลาสที่ 3 : โยคะและพิลาทิส
อา 6 สค. รอบเช้า 10:30-12:30 / รอบบ่าย 13:30-15:30
โดยเน้นการผสมผสานระหว่าง 2 แขนงนี้ โดยจะมาเน้นการคุมแกนกลางร่างกาย แกนกลางร่างกายที่แข็งแรงสามารถป้องกันการปวดหลังล่างได้ และคนที่ฝึกโยคะจะสามารถช่วยให้เราพัฒนาท่าโยคะได้
 
คลาสที่ 4 : โยคะกับ Acrobat
อา 20 สค. รอบเช้า 10:30-12:30 / รอบบ่าย 13:30-15:30
เน้นการผสมผสานระหว่างโยคะและอโครแบท เป้าหมายเพื่อเน้นการทำงานของ Hip Flexor และขาหนีบ 2มัดนี้เป็นมัดที่อ่อนแอที่สุด และทำให้เราเคลื่อนการเคลื่อนที่ของสะโพกไม่ได้
 
คลาสที่ 5 : โยคะ Rehab
อา 3 กย. รอบเช้า 10:30-12:30 / รอบบ่าย 13:30-15:30
เราจะเน้นผสมผสานโยคะกับการบำบัดวิทยาศาสตร์การกีฬา เราจะเน้นการยืดที่เน้นการใช้กระตุ้นกล้ามเนื้อ เหมาะมากกับคนที่ต้องการรักษาการบาดเจ็บเรื้อรัง
 
คลาสที่ 6 : YogaOxycise
อา 17 กย. รอบเช้า 10:30-12:30 / รอบบ่าย 13:30-15:30
เน้นการเคลื่อนโยคะโดยเน้นการหายใจ และการใช้ลมหายใจในการบำบัดกล้ามเนื้อ
______________________
 
เดือนกรกฎา : อา. 2, 16
เดือนสิงหา : อา. 6, 20
เดือนกันยา : อา. 3, 17
 
รอบเช้า 10:30-12:30
รอบบ่าย 13:30-15:30
 
ท่านละ 999บาท/รอบ
(รับเพียงรอบละ 15ท่านเท่านั้น)
 
โรงแรม Sivatel Bangkok
BTS เพลินจิต
 
 
 
 
 
 
สมัครได้ที่ www.wyns.life
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line: @wyns.life

Event / Session

Name Date / Time Quantity Price
คลาสที่ 1 : โยคะบอดี้เวท (รอบเช้า 10:30-12:30)
ซีรีย์ที่เน้นการเคลื่อนกล้ามเนื้อแบบ dynamic หรือเคลื่อนที่ตลอด เพื่อเน้นการใช้ Hiit ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง เน้นการเบิรน์ การเพิ่มความยืดหยุ่นให้ข้อต่อและการยืดพังผืด
Tue 07 February 10:30 AM - 12:30 PM 10 ฿ 999.00
คลาสที่ 1 : โยคะบอดี้เวท (รอบบ่าย 13:30-15:30)
ซีรีย์ที่เน้นการเคลื่อนกล้ามเนื้อแบบ dynamic หรือเคลื่อนที่ตลอด เพื่อเน้นการใช้ Hiit ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง เน้นการเบิรน์ การเพิ่มความยืดหยุ่นให้ข้อต่อและการยืดพังผืด
Tue 07 February 13:30 PM - 15:30 PM 10 ฿ 999.00
คลาสที่ 2 : โยคะมูฟ (รอบเช้า 10:30-12:30)
ซีรีย์วินยาสะแบบผสมกับการเน้นการหายใจ และให้มีการค้างท่าแบบ Static เน้นการใช้กล้ามเนื้อเคลื่อนกับลมหายใจ
Sun 16 July 10:30 AM - 12:30 PM 10 ฿ 999.00
คลาสที่ 2 : โยคะมูฟ (รอบบ่าย 13:30-15:30)
ซีรีย์วินยาสะแบบผสมกับการเน้นการหายใจ และให้มีการค้างท่าแบบ Static เน้นการใช้กล้ามเนื้อเคลื่อนกับลมหายใจ
Sun 16 July 13:30 PM - 15:30 PM 10 ฿ 999.00
คลาสที่ 3 : โยคะและพิลาทิส (รอบเช้า 10:30-12:30)
โดยเน้นการผสมผสานระหว่าง 2 แขนงนี้ โดยจะมาเน้นการคุมแกนกลางร่างกาย แกนกลางร่างกายที่แข็งแรงสามารถป้องกันการปวดหลังล่างได้ และคนที่ฝึกโยคะจะสามารถช่วยให้เราพัฒนาท่าโยคะได้
Sun 06 August 10:30 AM - 12:30 PM 10 ฿ 999.00
คลาสที่ 3 : โยคะและพิลาทิส (รอบบ่าย 13:30-15:30)
โดยเน้นการผสมผสานระหว่าง 2 แขนงนี้ โดยจะมาเน้นการคุมแกนกลางร่างกาย แกนกลางร่างกายที่แข็งแรงสามารถป้องกันการปวดหลังล่างได้ และคนที่ฝึกโยคะจะสามารถช่วยให้เราพัฒนาท่าโยคะได้
Sun 06 August 13:30 PM - 15:30 PM 10 ฿ 999.00
คลาสที่ 4 : โยคะกับ Acrobat (รอบเช้า 10:30-12:30)
เน้นการผสมผสานระหว่างโยคะและอโครแบท เป้าหมายเพื่อเน้นการทำงานของ Hip Flexor และขาหนีบ 2มัดนี้เป็นมัดที่อ่อนแอที่สุด และทำให้เราเคลื่อนการเคลื่อนที่ของสะโพกไม่ได้
Sun 20 August 10:30 AM - 12:30 PM 10 ฿ 999.00
คลาสที่ 4 : โยคะกับ Acrobat (รอบบ่าย 13:30-15:30)
เน้นการผสมผสานระหว่างโยคะและอโครแบท เป้าหมายเพื่อเน้นการทำงานของ Hip Flexor และขาหนีบ 2 มัดนี้เป็นมัดที่อ่อนแอที่สุด และทำให้เราเคลื่อนการเคลื่อนที่ของสะโพกไม่ได้
Sun 20 August 13:30 PM - 15:30 PM 10 ฿ 999.00
คลาสที่ 5 : โยคะ Rehab (รอบเช้า 10:30-12:30)
เราจะเน้นผสมผสานโยคะกับการบำบัดวิทยาศาสตร์การกีฬา เราจะเน้นการยืดที่เน้นการใช้กระตุ้นกล้ามเนื้อ เหมาะมากกับคนที่ต้องการรักษาการบาดเจ็บเรื้อรัง
Sun 03 September 10:30 AM - 12:30 PM 10 ฿ 999.00
คลาสที่ 5 : โยคะ Rehab (รอบบ่าย 13:30-15:30)
เราจะเน้นผสมผสานโยคะกับการบำบัดวิทยาศาสตร์การกีฬา เราจะเน้นการยืดที่เน้นการใช้กระตุ้นกล้ามเนื้อ เหมาะมากกับคนที่ต้องการรักษาการบาดเจ็บเรื้อรัง
Sun 03 September 13:30 PM - 15:30 PM 10 ฿ 999.00
คลาสที่ 6 : YogaOxycise (รอบเช้า 10:30-12:30)
คลาสที่ 6 : YogaOxycise อา 17 กย. รอบเช้า 10:30-12:30 / รอบบ่าย 13:30-15:30 เน้นการเคลื่อนโยคะโดยเน้นการหายใจ และการใช้ลมหายใจในการบำบัดกล้ามเนื้อ
Sun 17 September 10:30 AM - 12:30 PM 10 ฿ 999.00
คลาสที่ 6 : YogaOxycise (รอบบ่าย 13:30-15:30)
เน้นการเคลื่อนโยคะโดยเน้นการหายใจ และการใช้ลมหายใจในการบำบัดกล้ามเนื้อ
Sun 17 September 13:30 PM - 15:30 PM 10 ฿ 999.00

Location

Sivatel Bangkok

โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ (BTS เพลินจิต)