Mini Yogirun #1

YOGIRUN ร่วมกับ กลุ่มจิตอาสาก๊อกแชร์บุญ หารายได้เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนตชด.บ้านแม่จันทะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
สวนสาธารณะจตุจักร View Map

Description

YOGIRUN ร่วมกับ กลุ่มจิตอาสาก๊อกแชร์บุญ หารายได้เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนตชด.บ้านแม่จันทะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

  1. สร้างอาคารเรียน และห้องน้ำ
  2. จัดกิจกรรมสันทนาการวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กนักเรียน 257 คน
  3. จัดหาอุปกรณ์การเรียนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนรู้ในห้องเรียน-ห้องสมุด

ภายใต้ชื่อ โครงการจิตอาสาเพื่อเด็กที่ขาดโอกาสปี 2560

YOGIRUN

ก่อตั้งเมื่อปี 2557 โดยกลุ่มครูโยคะ ร่วมกับ ToeSox Thailand ในการจัดกิจกรรมวิ่ง-โยคะประจำปี โดยมีเป้าหมายในการชวนคนวิ่งมาโยคะ ชวนคนโยคะมาวิ่ง และเพื่อนำเงินที่ได้ไปทำบุญในโครงการต่างๆ
____________________

ก๊อกแชร์บุญ

กลุ่มจิตอาสาที่เริ่มต้นจากการรวมตัวของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ หลากหลายสาขาอาชีพ ปัจจุบันมีสมาชิกภายในกลุ่มมากกว่า 600 คน มีจุดมุ่งหมายในการทำประโยชน์และมอบความปรารถดีต่อสังคม โดยเฉพาะเด็กๆที่ขาดโอกาสในพื้นที่ห่างไกล
______________________

วันอาทิตย์ที่ 20 พย.2559
5:45 - 7:45
สวนสาธารณะจตุจักร (ลานอเนกประสงค์)

บริจาคตามแต่ศรัทธา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ผู้ลงทะเบียนทุกท่านจะได้รับข้อมือซับเหงื่อ

*ท่านที่มีเสื่อโยคะกรุณานำมาด้วยนะคะ ใช้ 2ท่าน ต่อ 1ผืน

Event / Session

Name Date / Time Quantity Price
Mini Yogirun
Sun 20 November 05:45 AM - 07:45 AM 9999 ฿ 0.00

Location

สวนสาธารณะจตุจักร

(ลานอเนกประสงค์)