Introduction to Principles of Yin Yoga โดยครูอ้อม

สร้างแรงบันดาลใจสู่การฝึกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ (การผ่อนคลายร่างกายระดับลึก, ปรับสมดุลอารมณ์ เสริมสร้างพลังชีวิตและสมาธิ)
Fit Plus Station View Map

Description

หยินโยคะและสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใน?
- คุณกำลังติดอยู่กับกรอบความคิด หยินโยคะก็แค่ "ค้างท่านาน" หรือไม่
- ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่กำลังฝึกอยู่ใช่ "หยินโยคะ"
- ร่างกายยืดหยุ่น แต่กลับมีอาการบาดเจ็บเรื้อรัง

ทำความเข้าใจหลักการ 3ข้อ แล้วการฝึกหยินจะลึกซึ้งขึ้

สร้างแรงบันดาลใจสู่การฝึกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ (การผ่อนคลายร่างกายระดับลึก, ปรับสมดุลอารมณ์ เสริมสร้างพลังชีวิตและสมาธิ)
______________________

ประวัติครูอ้อม พรรณสิริ จิตรรัตน์

ครูโยคะผู้บุกเบิกหยินโยคะในประเทศไทย จบหลักสูตรครูหยินโยะคะ 100 ชั่วโมงและศึกษาหยินโยคะกับวิคเตอร์ ชึง (Victor Chng) ตั้งแต่ปี 2010 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งจบหลักสูตร Yin yoga for Digestion & Life-force Nutrition, Yin Yoga Meridian Immersion และ Advance Nutrition Healing: Life Force Management จาก The Veg School 
ติดตามผลงานได้ที่ www.facebook.com/YinYogaThailand
______________________

อาทิตย์ 18 มีนาคม 2561

คลาสเช้า Get Grounded & Refine your Yin Practice
9:00-12:00
หยั่งรากเข้าสู่อาสนะหยินโดยหลักการ Grounding เพื่อช่วยคลายความตึงเครียดร่างกายในระดับลึก

คลาสบ่าย Playing you Edge with Stillness & Relaxation
13:00-15:30
ฝึกฝนความนิ่งและความสามารถในการผ่อนคลายระหว่างอยู่ในอาสนะหยิน เทคนิคกระตุ้นการไหลเวียนของลมปราณในขณะที่ร่างกายนิ่ง ไม่เคลื่อนไหว

1คลาส 700บาท
2คลาส (เช้า-บ่าย) 1,300บาท

หมายเหตุ
ครูหยินโยคะ รุ่น1-5 และสมาชิกกลุ่ม Yin Yoga Thailand สามารถติดต่อขอรับ code ส่วนลดพิเศษได้ที่ครูอ้อม

Event / Session

Name Date / Time Quantity Price
คลาสเช้า Get Grounded & Refine your Yin Practice
หยั่งรากเข้าสู่อาสนะหยินโดยหลักการ Grounding เพื่อช่วยคลายความตึงเครียดร่างกายในระดับลึก
Sun 18 March 09:00 AM - 12:00 PM 0 ฿ 700.00
คลาสบ่าย Playing you Edge with Stillness & Relaxation
หยั่งรากเข้าสู่อาสนะหยินโดยหลักการ Grounding เพื่อช่วยคลายความตึงเครียดร่างกายในระดับลึก
Sun 18 March 13:00 PM - Sun 18 March 15:30 PM 0 ฿ 700.00
คลาสเช้า+บ่าย
สมัครทั้ง 2คลาส ลด 100บาท
Sun 18 March 09:00 AM - Sun 18 March 15:30 PM 1 ฿ 1,300.00

Location

Fit Plus Station

BTS พญาไท